Referencje

Dowiedz się, jak Unimedio pomoże Twojej firmie
zapanować nad dokumentami

Wybrane przypadki użycia Unimedio

1

Podstawowy system do przechowywania dokumentów w firmie oraz bezpiecznego przesyłania dużych plików do zewnętrznych kontrahentów przez wygodne linki publiczne

2

Integracja z firmowym ERP i wyeliminowanie z obiegu dokumentów papierowych

3

Platforma dla rozwiązania obsługującego rejestry i zdarzenia serwisowe dostawcy sprzętu na rynek automotive

4

Repozytorium dokumentów związanych z zapewnieniem jakości procesów produkcyjnych w branży farmaceutycznej

Wybrane case-study

Dedykowane wdrożenie Systemu Ewidencji Wewnętrznej In-Lab na platformie Unimedio

In-Lab_logo

In-Lab jest polskim producentem zaawansowanych rozwiązań dla transportu publicznego, współpracującym z największymi producentami autobusów oraz przewoźnikami z najliczniejszą flotą pojazdów.

Dostarcza systemy IoT, urządzenia komunikacyjne oraz urządzenia poprawiające bilans energetyczny pojazdów. W ramach ostatnich wymienionych rozwiązań, firma stosuje unikalne elastyczne panele fotowoltaiczne na dachach pojazdów wraz z zaawansowanym systemem zarządzania energią oraz urządzenia wykorzystujące rekuperację energii podczas wielokrotnego hamowania pojazdów w ruchu miejskim i lotniskowym.

Rosnąca liczba dostarczanych na rynek urządzeń o odmiennych parametrach stała się dla firmy wyzwaniem w zakresie zarządzania szeroko pojętą dokumentacją przed- i posprzedażową. W związku z tym, firma zdecydowała się na wdrożenie dedykowanej wersji repozytorium Unimedio, aby zrealizować poniższe cele.

Zrealizowane cele

  • Zgromadzenie pełnej dokumentacji części oraz urządzeń (kart katalogowych, kart gwarancyjnych, procedur wdrożeniowych, instrukcji) w jednym systemie dostępnym przez przeglądarkę dla uprawnionych pracowników biurowych i terenowych (serwis)
  • Szybka weryfikacja uprawnień gwarancyjnych urządzeń poprzez możliwość prowadzenia oraz wygodnego przeszukiwania ewidencji
  • Przechowywanie historii zdarzeń serwisowych
  • Możliwość łatwego kreowania nowych zbiorów danych (o odmiennej strukturze, na potrzeby przechowywania informacji o przyszłych produktach) bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów rozwojowych
  • Brak konieczności inwestycji w sprzęt, wysoka dostępność i skalowalność dzięki wykorzystaniu chmury

Dodatkowe efekty

  • Uproszczenie obsługi serwisowej i wykorzystanie pełnego zasobu dostępnych danych dla celów zarządczych i raportowych
  • Wykorzystanie analizy zdarzeń serwisowych do zdiagnozowania niewłaściwego użytkowania urządzeń przez klienta (powtarzające się awarie związane z konkretnymi pojazdami i sytuacjami)
  • Dedykowana integracja REST systemu Unimedio z systemem dziedzinowym In-Lab odpowiedzialnym za zarządzanie urządzeniami internetowymi zainstalowanymi w pojazdach
  • Automatyczna weryfikacja numerów seryjnych urządzeń, zapobiegająca nieautoryzowanym operacjom, w szczególności podłączaniu się do systemu reklamowego urządzeń z wygasłą licencją
  • Dostosowanie i uproszczenie wyglądu interfejsu aplikacji Unimedio do potrzeb pracowników bez doświadczenia informatycznego